Orddeling av banquette

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banquette? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-quette

Synonym av banquette:

noun bench

Siste orddelinger av dette språket