Orddeling av bantam

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bantam? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-tam

Definisjon av bantam:

1.
Any of various small breeds of fowl
2.
Very small
Diminutive in stature A lilliputian chest of drawers Her petite figure Tiny feet The flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy

Synonym av bantam:

adj diminutive, lilliputian, midget, petite, tiny, flyspeck, small
noun chicken, Gallus gallus

Siste orddelinger av dette språket