Orddeling av bantamweight

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bantamweight? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-tamweight

Synonym av bantamweight:

noun wrestler, grappler, matman
noun boxer, pugilist

Siste orddelinger av dette språket