Orddeling av banterer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banterer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ban-ter-er

Siste orddelinger av dette språket