Orddeling av baptismal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baptismal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bap-tismal

Definisjon av baptismal:

1.
Of or relating to baptism
Baptismal font

Synonym av baptismal:

adj sacrament

Siste orddelinger av dette språket