Orddeling av baptistery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baptistery? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bap-tis-tery

Synonym av baptistery:

nounbaptismal font, baptistry, font, basin

Siste orddelinger av dette språket