Orddeling av barbarise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbarise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bar-barise

Synonym av barbarise:

verb barbarize, change
verb barbarize, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket