Orddeling av barbarity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbarity? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bar-bar-i-ty

Definisjon av barbarity:

1.
The quality of being shockingly cruel and inhumane
2.
A brutal barbarous savage act

Synonym av barbarity:

noun atrocity, atrociousness, barbarousness, heinousness, inhumaneness, inhumanity
noun brutality, barbarism, savagery, atrocity, inhumanity

Siste orddelinger av dette språket