Orddeling av barbarize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbarize? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bar-barize

Synonym av barbarize:

verb barbarise, change
verb barbarise, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket