Orddeling av barbarous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbarous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bar-barous

Definisjon av barbarous:

1.
(of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering
A barbarous crime Brutal beatings Cruel tortures Stalin's roughshod treatment of the kulaks A savage slap Vicious kicks
2.
Primitive in customs and culture

Synonym av barbarous:

adj brutal, cruel, fell, roughshod, savage, vicious, inhumane
adj noncivilized, noncivilised

Siste orddelinger av dette språket