Orddeling av barberry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barberry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-ber-ry

Definisjon av barberry:

1.
Any of numerous plants of the genus Berberis having prickly stems and yellow flowers followed by small red berries

Synonym av barberry:

noun shrub, bush

Siste orddelinger av dette språket