Orddeling av barbershop

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbershop? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-ber-shop

Synonym av barbershop:

noun shop, store

Siste orddelinger av dette språket