Orddeling av barbiturate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbiturate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bar-bi-tu-rate

Definisjon av barbiturate:

1.
Organic compound having powerful soporific effect
Overdose can be fatal

Synonym av barbiturate:

noun sedative-hypnotic, sedative-hypnotic drug, drug of abuse, street drug

Siste orddelinger av dette språket