Orddeling av bardolatry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bardolatry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-dola-try

Synonym av bardolatry:

noun idolization, idolisation

Siste orddelinger av dette språket