Orddeling av barehanded

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barehanded? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bare-hand-ed

Synonym av barehanded:

adj unarmed

Siste orddelinger av dette språket