Orddeling av bareness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bareness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bare-ness

Definisjon av bareness:

1.
A bleak and desolate atmosphere
The nakedness of the landscape
2.
The state of being unclothed and exposed (especially of a part of the body)
3.
An extreme lack of furnishings or ornamentation
I was struck by the starkness of my father's room

Synonym av bareness:

noun nakedness, nudity, nudeness
noun starkness, plainness

Siste orddelinger av dette språket