Orddeling av barge

Prøver du å orddele barge? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

barge

Definisjon av barge:

1.
A flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on canals)
2.
Push one's way
She barged into the meeting room
3.
Transport by barge on a body of water

Synonym av barge:

noun flatboat, hoy, lighter, boat
verbthrust ahead, push forward, rush, hotfoot, hasten, hie, speed, race, pelt along, rush along, cannonball along, bucket along, belt along, barge in
verb transport, send, ship

Siste orddelinger av dette språket