Orddeling av barium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-i-um

Definisjon av barium:

1.
A soft silvery metallic element of the alkali earth group
Found in barite

Synonym av barium:

noun Ba, atomic number 56, metallic element, metal

Siste orddelinger av dette språket