Orddeling av bark

Prøver du å orddele bark? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bark

Definisjon av bark:

1.
Tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants
2.
A noise resembling the bark of a dog
3.
A sailing ship with 3 (or more) masts
4.
The sound made by a dog
5.
Speak in an unfriendly tone
She barked into the dictaphone
6.
Cover with bark
7.
Remove the bark of a tree
8.
Make barking sounds
The dogs barked at the stranger
9.
Tan (a skin) with bark tannins

Synonym av bark:

noun covering, natural covering, cover
noun noise
noun barque, sailing vessel, sailing ship
noun cry
verb talk, speak, utter, mouth, verbalize, verbalise
verb cover
verb skin, strip
verb utter, emit, let out, let loose
verb tan

Siste orddelinger av dette språket