Orddeling av barks

Prøver du å orddele barks? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

barks

Definisjon av barks:

1.
Tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants
2.
A noise resembling the bark of a dog
3.
A sailing ship with 3 (or more) masts
4.
The sound made by a dog
5.
Speak in an unfriendly tone
She barked into the dictaphone
6.
Cover with bark
7.
Remove the bark of a tree
8.
Make barking sounds
The dogs barked at the stranger
9.
Tan (a skin) with bark tannins

Siste orddelinger av dette språket