Orddeling av barnacle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barnacle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-na-cle

Definisjon av barnacle:

1.
Marine crustaceans with feathery food-catching appendages
Free-swimming as larvae As adults form a hard shell and live attached to submerged surfaces
2.
European goose smaller than the brant
Breeds in the far north

Synonym av barnacle:

noun cerriped, cerripede, crustacean
nounbarnacle goose, Branta leucopsis, goose

Siste orddelinger av dette språket