Orddeling av baronetcy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baronetcy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

baronet-cy

Definisjon av baronetcy:

1.
The rank or dignity or position of a baronet or baroness
2.
The title of a baron

Synonym av baronetcy:

noun barony, rank
noun title

Siste orddelinger av dette språket