Orddeling av baronial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baronial? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ba-ro-nial

Definisjon av baronial:

1.
Impressive in appearance
A baronial mansion An imposing residence A noble tree Severe-looking policemen sat astride noble horses Stately columns

Synonym av baronial:

adj imposing, noble, stately, impressive

Siste orddelinger av dette språket