Orddeling av baroque

Prøver du å orddele baroque? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

baroque

Definisjon av baroque:

1.
The historic period from about 1600 until 1750 when the baroque style of art, architecture, and music flourished in Europe
2.
Elaborate and extensive ornamentation in decorative art and architecture that flourished in Europe in the 17th century
3.
Having elaborate symmetrical ornamentation
The building...frantically baroque-William Dean Howells
4.
Of or relating to or characteristic of the elaborately ornamented style of architecture, art, and music popular in Europe between 1600 and 1750

Synonym av baroque:

adj churrigueresque, churrigueresco, fancy
noun baroqueness, artistic style, idiom

Siste orddelinger av dette språket