Orddeling av barramundi

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barramundi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bar-ra-mun-di

Synonym av barramundi:

noun barramunda, Neoceratodus forsteri, lungfish

Siste orddelinger av dette språket