Orddeling av barren

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barren? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bar-ren

Definisjon av barren:

1.
An uninhabited wilderness that is worthless for cultivation
The barrens of central Africa The trackless wastes of the desert
2.
Providing no shelter or sustenance
Bare rocky hills Barren lands The bleak treeless regions of the high Andes The desolate surface of the moon A stark landscape
3.
Not bearing offspring
A barren woman Learned early in his marriage that he was sterile
4.
Completely wanting or lacking
Writing barren of insight Young recruits destitute of experience Innocent of literary merit The sentence was devoid of meaning

Synonym av barren:

adj bare, bleak, desolate, stark, inhospitable
adj sterile, unfertile, infertile
adj dead
noun waste, wasteland, wilderness, wild

Siste orddelinger av dette språket