Orddeling av barrenness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barrenness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-ren-ness

Definisjon av barrenness:

1.
The state (usually of a woman) of having no children or being unable to have children
2.
The quality of yielding nothing of value

Synonym av barrenness:

noun sterility, infertility
noun fruitlessness, aridity, quality

Siste orddelinger av dette språket