Orddeling av barrier

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barrier? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-ri-er

Definisjon av barrier:

1.
A structure or object that impedes free movement
2.
Any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective
Intolerance is a barrier to understanding
3.
Anything serving to maintain separation by obstructing vision or access

Synonym av barrier:

noun obstruction, obstructor, obstructer, impediment, impedimenta
noun roadblock, obstacle, obstruction
noun mechanism

Siste orddelinger av dette språket