Orddeling av barrister

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barrister? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-ris-ter

Definisjon av barrister:

1.
A British or Canadian lawyer who speaks in the higher courts of law on behalf of either the defense or prosecution

Synonym av barrister:

noun lawyer, attorney

Siste orddelinger av dette språket