Orddeling av bartender

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bartender? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bar-tender

Definisjon av bartender:

1.
An employee who mixes and serves alcoholic drinks at a bar

Synonym av bartender:

noun barman, barkeep, barkeeper, mixologist, employee

Siste orddelinger av dette språket