Orddeling av barycentre

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barycentre? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

barycen-tre

Siste orddelinger av dette språket