Orddeling av baseline

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baseline? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

base-line

Definisjon av baseline:

1.
An imaginary line or standard by which things are measured or compared
The established a baseline for the budget
2.
The back line bounding each end of a tennis or handball court
When serving the server must not step over this line
3.
The lines a baseball player must follow while running the bases

Synonym av baseline:

noun standard, criterion, measure, touchstone
nounservice line, line
noun line

Siste orddelinger av dette språket