Orddeling av basify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basify? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

basi-fy

Definisjon av basify:

1.
Turn basic and less acidic
The solution alkalized

Synonym av basify:

verb alkalize, alkalise, alkalify, change state, turn

Siste orddelinger av dette språket