Orddeling av basinful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basinful? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bas-in-ful

Synonym av basinful:

noun basin, containerful

Siste orddelinger av dette språket