Orddeling av basket

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basket? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-ket

Definisjon av basket:

1.
A container that is usually woven and has handles
2.
The quantity contained in a basket
3.
Horizontal circular metal hoop supporting a net through which players try to throw the basketball
4.
A score in basketball made by throwing the ball through the hoop

Synonym av basket:

noun handbasket, container
noun basketful, containerful
nounbasketball hoop, hoop, goal, basketball equipment
nounfield goal, score

Siste orddelinger av dette språket