Orddeling av basketball

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basketball? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bas-ket-ball

Definisjon av basketball:

1.
A game played on a court by two opposing teams of 5 players
Points are scored by throwing the ball through an elevated horizontal hoop
2.
An inflated ball used in playing basketball

Synonym av basketball:

nounbasketball game, hoops, court game
noun ball, basketball equipment

Siste orddelinger av dette språket