Orddeling av basmati

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basmati? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-mati

Siste orddelinger av dette språket