Orddeling av basophilia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basophilia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ba-sophil-ia

Synonym av basophilia:

noun stainability

Siste orddelinger av dette språket