Orddeling av bass

Prøver du å orddele bass? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bass

Definisjon av bass:

1.
The lowest part of the musical range
2.
The lowest part in polyphonic music
3.
An adult male singer with the lowest voice
4.
The lean flesh of a saltwater fish of the family Serranidae
5.
Any of various North American freshwater fish with lean flesh (especially of the genus Micropterus)
6.
The lowest adult male singing voice
7.
The member with the lowest range of a family of musical instruments
8.
Nontechnical name for any of numerous edible marine and freshwater spiny-finned fishes
9.
Having or denoting a low vocal or instrumental range
A deep voice A bass voice is lower than a baritone voice A bass clarinet

Synonym av bass:

adj deep, low, low-pitched
nounlow pitch, low frequency
nounbass part, part, voice
noun basso, singer, vocalist, vocalizer, vocaliser
nounsea bass, saltwater fish
nounfreshwater bass, freshwater fish
nounbass voice, basso, singing voice
nounmusical instrument, instrument
nounpercoid fish, percoid, percoidean

Siste orddelinger av dette språket