Orddeling av bassoon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bassoon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-soon

Definisjon av bassoon:

1.
A double-reed instrument
The tenor of the oboe family

Synonym av bassoon:

noundouble-reed instrument, double reed

Siste orddelinger av dette språket