Orddeling av bassoonist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bassoonist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bas-soon-ist

Synonym av bassoonist:

noun musician, instrumentalist, player

Siste orddelinger av dette språket