Orddeling av bastard

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bastard? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-tard

Definisjon av bastard:

1.
Insulting terms of address for people who are stupid or irritating or ridiculous
2.
The illegitimate offspring of unmarried parents
3.
Derogatory term for a variation that is not genuine
Something irregular or inferior or of dubious origin The architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but not true Gothic
4.
Fraudulent
Having a misleading appearance

Synonym av bastard:

adj bastardly, misbegot, misbegotten, spurious, illegitimate
adj bogus, fake, phony, phoney, counterfeit, imitative
noun asshole, cocksucker, dickhead, shit, mother fucker, motherfucker, prick, whoreson, son of a bitch, SOB, unpleasant person, disagreeable person
noun by-blow, love child, illegitimate child, illegitimate, whoreson, offspring, progeny, issue
noun mongrel, variation

Siste orddelinger av dette språket