Orddeling av bastardy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bastardy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-tardy

Definisjon av bastardy:

1.
The status of being born to parents who were not married

Synonym av bastardy:

noun illegitimacy, bar sinister, status, position

Siste orddelinger av dette språket