Orddeling av basting

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basting? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bast-ing

Definisjon av basting:

1.
A loose temporary sewing stitch to hold layers of fabric together
2.
Moistening a roast as it is cooking

Synonym av basting:

noun baste, tacking, stitch
noun moistening, dampening

Siste orddelinger av dette språket