Orddeling av batfish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet batfish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-fish

Definisjon av batfish:

1.
Bottom-dweller of warm western Atlantic coastal waters having a flattened scaleless body that crawls about on fleshy pectoral and pelvic fins

Synonym av batfish:

nounspiny-finned fish, acanthopterygian

Siste orddelinger av dette språket