Orddeling av bathos

Prøver du å orddele bathos? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bathos

Definisjon av bathos:

1.
Triteness or triviality of style
2.
Insincere pathos
3.
A change from a serious subject to a disappointing one

Synonym av bathos:

nounexpressive style, style
noun mawkishness, sentimentality
noun anticlimax, conclusion, end, close, closing, ending

Siste orddelinger av dette språket