Orddeling av bathymetry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bathymetry? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ba-thym-e-try

Synonym av bathymetry:

noun plumbing, measurement, measuring, measure, mensuration

Siste orddelinger av dette språket