Orddeling av batrachian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet batrachian? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ba-tra-chi-an

Synonym av batrachian:

adj anuran, salientian, animal order
noun frog, toad, toad frog, anuran, salientian, amphibian

Siste orddelinger av dette språket