Orddeling av batten

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet batten? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-ten

Definisjon av batten:

1.
Stuffing made of rolls or sheets of cotton wool or synthetic fiber
2.
A strip fixed to something to hold it firm
3.
Furnish with battens
Batten ships
4.
Secure with battens
Batten down a ship's hatches

Synonym av batten:

noun batting, stuffing
noun strip
verbbatten down, secure, strengthen, beef up, fortify
verb strengthen, beef up, fortify

Siste orddelinger av dette språket