Orddeling av batter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet batter? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bat-ter

Definisjon av batter:

1.
(baseball) a ballplayer who is batting
2.
A liquid or semiliquid mixture, as of flour, eggs, and milk, used in cooking
3.
Strike against forcefully
Winds buffeted the tent
4.
Strike violently and repeatedly
She clobbered the man who tried to attack her
5.
Make a dent or impression in
Dinge a soft hat

Synonym av batter:

noun hitter, slugger, batsman, ballplayer, baseball player
noun concoction, mixture, intermixture
verb buffet, knock about, strike
verb clobber, baste, beat, beat up, work over
verb dinge, change shape, change form, deform

Siste orddelinger av dette språket